صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26852

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/04/19   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
اقتصاد كلان ميانه 1اقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد مديريتاقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
پول و بانكدارياقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)اقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
موضوعات انتخابي در اقتصاد 3اقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد كلان ميانه 1اقتصادهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد منطقه اياقتصاداقتصادشهري ومنطقه اي1390پاییزاخبارتمرین هانمرات
اقتصاد شهرياقتصاداقتصادشهري ومنطقه اي1389بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد شهرياقتصادعلوم اقتصادي1389بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد كلان ميانه 2اقتصادهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
موضوعات انتخابي در اقتصاد 2اقتصادهمه گرایش ها1385بهاراخبارتمرین هانمرات