صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26852

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/01/09   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی حباب ها در بازار مسکن ایران: عوامل تعیین کننده و اثرات
مرضیه معراجی همدانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اثر آستانه ای نرخ رشد اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدید پذیر در اثر تغییر قیمت انرژی: مطالعه کشورهای D8
فریماه رحیمی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
مسکن و ادوار تجاری در ایران
فريده اسكندري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل حباب قیمت مسکن در تهران
مصطفي عاشري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ارتباط سرمایه گذاری مسکونی و رشد اقتصاد در ایران
حجت اكبريان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
انتخاب سبد دارایی ها در حضور مسکن
مسعود طهوري متين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی واکنش سیاست پولی به حباب قیمت مسکن در ایران 1370-1385
بهناز كمياب
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی نظریه توبین در سرمایه گذاری مسکونی در نقاط شهری ایران
حسن سجادي
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه سرمایه گذاری مسکونی تولید ناخالص صورت حضور تجارت خارجی
جواد براتي
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت با استفاده از جدول داده ها و ستاده های 1380
راضيه علميان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن در نقاط شهری کشور
سميرا بختياري پور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین بورس بازی و ادوار تجاری در بازار مسکن ایران 1370-86
الهام نيكبخت
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازارمسکن( مطالعه بین کشوری)
طاهره ملا ولي
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنجش و بررسی تغییرات دینامیکی کارایی بورس اوراق بهادار تهران
مريم ذولفقاري
مریم ذوالفقاری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
برآورد تابع تقاضاي مسكن مناطق شهري استان همدان با استفاده از مدل هدانيك قيمت
احسان شكريان
احسان شكريان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر مسکن ملکی بر نابرابری درآمدی در استان اصفهان
جواد فولادگر
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر روی تصادفات جاده ای ايران در 1388-1350
فریبرز محمدی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر قیمت نفت بر بیکاری( مطالعه موردی اقتصاد ایران 67-87)
حسین مهر پیما
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
استراتژی تخصیص بهینه داردایی ها
بهناز کمیاب
تحقیقاتیراهنمادکتری
اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری ایران
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر فن آوری تولید بر اشتغال مسکن
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر درآمد و تسهیلات بر نوع تصرف مسکن
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر عوامل فیزیکی و جمعیتی بر مصرف انرژی بخش خانگی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر دارایی مسکن بر مخارج مصرفی خصوصی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر نرخ ارز و متغیرهای کلان بر مطالبات غیر جاری بانکی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد