صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26852

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1390/04/14   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]مكان يابي فعاليت هاي صنعتي : مطالعه موردي صنايع نساجي ايران ، علي اكبر قلي زاده- حميد ابريشمي ، منتشر شده در « دانش و توسعه » ، سال 1375 ، شماره 2 ، چاپ 1
  [2]تقاضاي دارايي مسكن؛ مباني نظري و كاربردهاي سياستي ، علي اكبر قلي زاده ، منتشر شده در « مجله برنامه و بودجه » ، سال 1378 ، شماره 42 ، چاپ 1
  [3]رويكردي براي اندازه گيري اندازه بهينه دولت بر مبناي بودجه عمومي ، علی اکبر قلی زاده ، منتشر شده در « مجله برنامه و بودجه » ، سال 1383 ، شماره 85 ، چاپ 1
  [4]تخمین تابع سرمایه گذاری مسکن در نقاط شهری ایران با رویکرد توبین -Q ، منتشر شده در « سیاستگذاری اقتصادی » ، سال 1386 ، شماره 3 ، چاپ 2
  [5]بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رکود و رونق قیمت مسکن ، علی اکبر قلی زادهه-بهناز کمیاب ، منتشر شده در « اقتصاد مقداری » ، سال 1387 ، شماره 18 ، چاپ 3
  [6]اثر سیاست های پولی بر حباب قیمت مسکن : مطالعه بین کشوری ، علی اکبر قلی زاده
بهناز کمیاب ، منتشر شده در « مجله "تحقیقات اقتصادی" » ، سال 1389 ، شماره 92 ، چاپ 4
  [7]واکنش سیاست های پولی نسبت به حباب قیمت مسکن : مطالعه موردی ایران ، قلی زاده -کمیاب ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران » ، سال 1389 ، شماره 42 ، چاپ 2
  [8]ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران ، قلی زاده- کمیاب ، منتشر شده در « سیاست های اقتصادی- نامه مفید » ، سال 1389 ، شماره 81 ، چاپ 2
  [9]اثر ماليات منفعت سرمايه بر قيمت مسکن در ايران ، علی اکبر قلی زاده ، منتشر شده در « مجله علوم مهندسي ساختمان و مسکن » ، سال 1389 ، شماره 14 ، چاپ 4
  [10]قیمت مسکن و ادوار تجاری در ایران با تأکید بر بهره وری ، دکتر علی اکبر قلی زاده- فریده اسکندری ، منتشر شده در « سازوکارهای اقتصادی » ، سال 1389 ، شماره 2 ، چاپ 1
  [11]سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران ، علی اکبر قلی زاده- حجت اکبریان ، منتشر شده در « اقتصاد مقداری » ، سال 1390 ، شماره 24
  [12]مقایسه مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل هدانیک رید در برآورد تابع هدانیک قیمت مسکن ( مطالعه مناطق شهری استان همدان) ، علی اکبر قلی زاده-احسان شکریان ، منتشر شده در « اقتصاد مقداری » ، سال 1390 ، شماره 25
  [13]عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت مسکن در بازار مسکن ایران (مطالعه موردی ایران ) ، قلی زاده-کمیاب ، منتشر شده در « پژوهشنامه بازرگانی » ، سال 1390 ، شماره بعدی ، چاپ بعدی
  [14]انتخاب سبد دارايي ها در دوره ركود و رونق مسكن ، دکتر علی اکبر قلی زاده- مسعود طهوری متین ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهش های اقتصادی » ، سال 1390 ، شماره 58 ، چاپ بعدی
  [15]اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز ، دکتر علی اکبر قلی زاده- جواد براتی ، منتشر شده در « اقتصاد و توسعه منطقه ای » ، سال 1390 ، شماره 1
  [16]اثر وام مسکن و اعتبارات مسکن بر قیمت مسکن در ایران ، علی اکبر قلی زاده
سمیرا بختیاری پور ، منتشر شده در « مطالعات اقتصادی کاربردی ایران » ، سال 1391 ، شماره 3 ، چاپ 1
  [17]بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیر نفتی ، علی اکبر قلی زاده
طاهره ملاولی ، منتشر شده در « پژوهش ها و سیاست های اقتصادی » ، سال 1391 ، شماره 63 ، چاپ 20
  [18]رویکردی جدید در انتخاب مسكن با استفاده از منطق فازي ، علی اکبر قلی زاده
احسان شکریان ، منتشر شده در « تحقیقات اقتصادی » ، سال 1391 ، شماره 3 ، چاپ 47
  [19]تحليل عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانگی و برق مصرفی خانوار در ايران: با تأکید بر بهره- وری انرژی ، علی اکبر قلی زاده- جواد براتی ، منتشر شده در « اقتصاد و تجارت نوین » ، سال 1391 ، شماره 35
  [20]نقش تجارت خارجی در اثر گذاری اجزای GDP بر سرمایه گذاری مسکونی ، علی اکبر قلی زاده
جواد براتی ، منتشر شده در « پژوهش ها و سیاست های اقتصادی » ، سال 1392 ، شماره 15 ، چاپ 8
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] رویکردی برای ارزیابی اقتصادی بازار رهن ثانویه در ایران ، دکتر علی اکبر قلی زاده ،همايش کنفرانس بین المللی تأمين مالی - دانشگاه شریف ،تاريخ 1389/12/10 تا 1389/12/12 ، واقع در تهران- دانشگاه شریف
  [2] مکانیزم انتقال قیمت و نوسانات بخش مسکن در ایران ، دکتر علی اکبر قلی زاده - بهناز کمیاب ،همايش دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد - دانشگاه مازندران ،تاريخ 1390/03/21 تا 1390/02/10 ، واقع در دانشگاه مازندران بابلسر
1  
کتاب ها
  [1]اقتصاد مسکن: مبانی نظری و کاربردی ، دکتر علی اکبر قلی زاده
  [2]نظریه قیمت مسکن در ایران به زبان ساده ، علی اکبر قلی زاده ، انتشارات نور علم همدان- 02188209129 ، سال 1387
1