صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10759

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/14   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1385/11/14


دکتر سعید گوهری
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي آب
تاریخ تولد1358/06/08
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
saeedgohari@yahoo.com
s.gohari@basu.ac.ir
dgohari@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
ساختمان جدید کشاورزی- اتاق 208ثابت0811-4425400 (3