فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (1)  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 42063042
رشته مهندسي مكانيك
گرایش حرارت و سيالات
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار