صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27786

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   رياضي عمومي 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24002005
رشته مهندسي برق
گرایش قدرت
نوع درس پایه
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع روش های انتگرالگیری
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع انتگرال مجازی، حجم و مساحت
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سری ها
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1.