صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27412

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   رياضي عمومي 2  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24002006
رشته مهندسي برق
گرایش همه گرایش ها
نوع درس پایه
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع بردارها و توابع برداری
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع توابع چند متغیره
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع توابع چندمتغیره کاربردها
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/h-abedi
فایل های مربوطه
 1.