صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27784

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/28   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
رياضي عمومي 1مهندسي برققدرت1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
رياضي عمومي 2مهندسي برقهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات
معادلات ديفرانسيل با مشقات جرئيرياضيهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات