صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27784

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/28   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/28


دکتر حسين عابدي
درجهاستادیار
گروه آموزشيرياضي
تاریخ تولد1353/10/06
محل تولد خميني شهر- اصفهان
پست الکترونیکی (E_mail)
h.abedi@basu.ac.ir
abedi_ho@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/h-abedi