فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/16   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/16


دکتر حاتم حسيني
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1349/01/01
محل تولد پاوه
علایق شخصی جمعيّت‌شناسي گروه‌هاي قومي، باروری، بهداشت بارداری و تنظيم خانواده، سياست‌هاي جمعيّتي، ازدواج و تغييرات خانواده، جمعيّت‌شناسي سالخوردگي، جمعیّت‌شناسی کشورهای مسلمان.
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
h-hosseini@basu.ac.ir
hatamh@nipissingu.ca
hatam.hoseini@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
http://www.nipissingu.ca/users/hatam-hosseini
آدرس محل کار تلفن
همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا ـ دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي ـ گروه علوم اجتماعيهمراه09188147848