فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مکانيک محيط پيوسته 2  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 44062029
رشته مهندسي مكانيك
گرایش همه گرایش ها
نوع درس پایه
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز