صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 828

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/12/17


دکتر حسام پارسا
درجهاستادیار
گروه آموزشيتربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ تولد1353/06/03
محل تولد ایوان غرب
فایل رزومه فایل برای دانلود