صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 20428

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/03/09   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/03/09


دکتر مهدي‌ حاجي‌ وليئي‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيفيزيك
تاریخ تولد1344/10/01
محل تولد خرمشهر
پست الکترونیکی (E_mail)
mhaji@basu.ac.ir
mhaji65@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-انتهای خیابان مهدیه-دانشگاه بوعلی سینا-گروه فیزیکثابت081-38381470