صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6950

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/03/21   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
رابطه گرافیک و عنوان بندی فیلم
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
گرافیک محیطی بیمارستان تخصصی چشم
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
بررسی کیفی کاربرد نور در عکاسی دیجیتال
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
بررسی نماد خورشید در هنر ایران باستان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی طراحی گرافیک در وبسایت های دانشگاه های هنر ایران
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
بررسی نورپردازی در عکاسی تبلیغاتی (نمونه کاربردی جواهرات)
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
بررسی رنگ و نور در عکاسی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
تاثیر عکاسی خلاق در تبلیغات گرافیک
تحقیقاتیمشاورکارشناسی