صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6950

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/06   
از تاریخ   1393/07/01   تا تاریخ   1393/10/17
از تاریخ   1393/07/11   تا تاریخ   1393/10/17
از تاریخ   1393/11/20   تا تاریخ   1394/04/08
از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/11/14
از تاریخ   1393/07/01   تا تاریخ   1393/10/17
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
14
یکشنبه
کارگاه...کارگاه...
سه شنبه
کارگاه... 

از تاریخ   1393/07/11   تا تاریخ   1393/10/17
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
کارگاه... 

از تاریخ   1393/11/20   تا تاریخ   1394/04/08
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
دوشنبه
کارگاه... 

از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/11/14
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
۲۸۱۴۰۴۴-۰۱... عكاسي... 
یکشنبه
۲۸۱۴۰۴۴-۰۲... ۲۸۱۴۰۴۹-۰۲ عكاسي... 
دوشنبه
رايانه... ۲۸۱۵۰۱۹-۰۱...۲۸۱۵۰۱۹-۰۱...
سه شنبه
رايانه... 
چهار شنبه
رسیدگی... مشـــــاوره...