صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14372

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/30   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/12/30


دکتر جواد حمزه ئی
درجهدانشیار
گروه آموزشيزراعت واصلاح نباتات
تاریخ تولد1356/01/01
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
j.hamzei@basu.ac.ir
آدرس محل تدریس تلفن
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتاتثابت0811-4227013