صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5679

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/09/22   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
فوتبال 2تربيت بدني و علوم ورزشيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
بدمينتون 1تربيت بدني و علوم ورزشيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
يادگيري حركتيتربيت بدني و علوم ورزشيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
سنجش و اندازه گيري در تربيت بدنيتربيت بدني و علوم ورزشيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
متون خارجي تخصصيتربيت بدني و علوم ورزشيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات