صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5749

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/07/23   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیتربيت بدني و علوم ورزشيتهران1374
کارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيتهران1377
دکتریتربيت بدني و علوم ورزشيرفتار-حركتيمونترال - کانادا1390