صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5679

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/09/22   
از تاریخ   1390/11/15   تا تاریخ   1391/04/07
از تاریخ   1391/07/01   تا تاریخ   1391/11/15
از تاریخ   1390/11/15   تا تاریخ   1391/04/07
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 رشد...جلسه... 
یکشنبه
 مبانی...فوتبال... 
دوشنبه
 بدمینتون...فوتبال... 
سه شنبه
 بدمینتون... مشاوره...مبانی... 

از تاریخ   1391/07/01   تا تاریخ   1391/11/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 جلسه...
یکشنبه
 فوتبال...بدمینتون... 
دوشنبه
 زبان...مشاوره...یادگیری... 
سه شنبه
 فوتبال...بدمینتون... 
چهار شنبه
سنجش...