صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5749

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/09/22   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1386/09/22


دکتر حسن رهبان فرد
درجهاستادیار
گروه آموزشيتربيت بدني
تاریخ تولد1351/07/13
محل تولد آق کهریز
پست الکترونیکی (E_mail)
hrohbanfard@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/hasrohban
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اتاق 420داخلی0811-8292614-7