صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 28572

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/02/16   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي برققدرتصنعتی امیرکبیر1374
کارشناسی ارشدمهندسي برققدرتتربیت مدرس1377
دکتریمهندسي برققدرتتربیت مدرس1388