صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 28042

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/04/05   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]عليرضا حاتمي، محمودرضا حقي‌فام، و حميد لساني، "ارزيابي قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع و محاسبه هزينه خروج براساس مجموعه‌هاي فازي"، نشريه دانشكده فني (دانشگاه تهران)، جلد 33، شماره 3، آذر 1378.
  [2]- عليرضا حاتمي، مجمودرضا حقي‌فام، و حسين سيفي، "كاربرد مجموعه‌هاي فازي در ارزيابي قابليت اعتماد سيستم‌هاي توزيع الكتريكي" نشريه علمي-پژوهشي اميركبير، جلد 10، شماره 1، 1377.
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] عليرضا حاتمي، علي يزديان، عبدالامير ياقوتي، و كاظم زارع، " بهينه سازي هزينه تجهيزات حفاظتي شبكه‌هاي توزيع الكتريكي"، ،همايش دهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق ،تاريخ 1384/02/08 تا 1384/02/10
  [2] كاظم زارع، عليرضا حاتمي، و مصطفي محمديان، "يك استراتژي جديد براي كنترل توان اكتيو و راكتيو نيروگاه پيل سوختي متصل به شبكه توزيع الكتريكي"، ،همايش ، سيزدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق، گيلان، ،تاريخ 1387/02/08 تا 1387/02/10 ، واقع در گيلان، رشت
  [3] احمد انصاری، علیرضا حاتمی ، " مدیریت پیری تجهیزات در شبکه‌های توزیع الکتریکی"، ،همايش دومین کنفرانس قابلیت اطمینان ،تاريخ 1390/08/02 تا 1390/08/04 ، واقع در تهران
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.