صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3954

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   كاربرد RS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 2115258
رشته مهندسي عمران
گرایش سازه هاي هيدروليكي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 2115258
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع نوآوری سیستم های اطلاعات مکانی در مهندسی عمران
نوع مرجع مقاله
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع تکنولوژِی سنجش از دور
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع انرژِی االکترومغناطیس
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1.  2. 

عنوان مرجع منحنی رفتار طبفی، مدار ماهواره ها
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع قدرت تفکیک در تصاویر ماهواره ای و انواع آن
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سیستم های سنجش از دور محیطی
نوع مرجع جزوه
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع معرفی تصویر رقومی و فضاهای رنگی
نوع مرجع جزوه
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع روشهای استخراج اطلاعات از تصویر
نوع مرجع جزوه
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1.  2. 

عنوان مرجع آشنایی با سیستم اطلاعات مکانی
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1.