صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3720

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سمينار  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34033025
رشته مهندسي عمران
گرایش سازه هاي هيدروليكي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
شماره گروه 21151903
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع سمینار و روش تحقیق
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سمینار و روش تحقیق
نوع مرجع کتاب
URL http://profs.basu.ac.ir/heidarimozaffar
فایل های مربوطه
 1.