صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3892

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/07/02   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریمهندسي عمراننقشه برداريصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1395
کارشناسی ارشدمهندسي عمرانسنجش از دورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1388
کارشناسیمهندسي عمراننقشه برداريصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1385