صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7628

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/06/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/10/14


دکتر حسنا محمدي منور
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي بيوسيستم
تاریخ تولد1361/01/28
پست الکترونیکی (E_mail)
mohamadihosna@gmail.com
hosna.mohamadi@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
www.researchgate.net/hosnamohamadi
آدرس محل کار تلفن
همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا- كد پستي 6517838695