صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7631

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   ماشينهاي كشاورزي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23002021
رشته مهندسي كشاورزي
گرایش مكانيزاسيون كشاورزي
نوع درس تخصصی گرایشی
تعداد واحد 4.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار