صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/03/15   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سیاست امنیتی ایران در دهه اول انقلاب ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات انقلاب )علمي پژوهشي ) ISC » ، سال 1388 ، شماره 16
  [2]نظریه دولت رانتیر و جمهوری اسلامی ایران ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات انقلاب )علمي پژوهشي ) ISC » ، سال 1389 ، شماره 22
  [3]انقلاب مشروطه از پیروزی تا ناکامی ، منتشر شده در « بصیرت صالحین /علمی مروری » ، سال 1391
  [4]نقش رهبری سیاسی در حفظ تمامی ت ارضی ایران ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات انقلاب )علمي پژوهشي ) ISC » ، سال 1392 ، شماره 32
  [5]مطالعه تطبیقی ظهور و سقوط محمد مصدق و محمد مرسی درانقلاب مصر و نهضت ملی نفت در ایران ، منتشر شده در « پژوهشنامه انقلاب اسلامی )علمي پژوهشي ) ISC » ، سال 1393 ، شماره 12
  [6]نفی رانتیریسم در نهج البلاغه.. ، منتشر شده در « پژوهشنامه نهج البلاغه علمی پژوهشی » ، سال 1393 ، شماره 6
  [7]جامعه آرمانی آنارشیسم ، منتشر شده در « اطلاعات سیاسی اقتصادی علمی ترویجی » ، سال 1393 ، شماره 298
  [8]مبانی متفاوت ایدئولوژی اسلامي و ایدئولوژی های عرفی ، منتشر شده در « فصلنامه علوم انسانی صدرا » ، سال 1393 ، شماره 9
  [9]جایگاه حقوق بشردوستانه از منظر امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس» ، منتشر شده در « پژوهشنامه انقلاب اسلامی علمي پژوهشي ) ISC » ، سال 1395 ، شماره 18
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] واکاوی تمدن اسلامی ایرانی و علل رشد و افول آن )با تأکید بر دورۀ معاصر( ، دکتر حسن رحیمی(روشن)
مهری سیاوشی ،همايش واکاوی تمدن اسلامی ایرانی و علل رشد و افول آن )با تأکید بر دورۀ معاصر( ،تاريخ 1394/02/30 تا 1394/02/31
  [2] نسبت سنجی تهاجم فرهنگی با معرفت شناسی فارابی ، دکتر حسن رحیمی(روشن)
مهری سیاوشی ،همايش اولین کنفرانس بین¬المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی دینی غدیر دانشگاه گیلان ،تاريخ 1395/02/29 تا 1395/02/30 ، واقع در دانشگاه گیلان
  [3] نسبت سنجی تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی ، دکتر حسن رحیمی(روشن)
مهری سیاوشی ،همايش اولین کنفرانس بین¬المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی دینی غدیر دانشگاه گیلان ،تاريخ 1395/02/29 تا 1395/02/30
  [4] بررسی نسبت شاخصه های ایدئولوژی در مکتب لیبرا لیسم ، دکتر حسن رحیمی(روشن) ،همايش اولین کنفرانس بین¬المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی دینی غدیر دانشگاه گیلان ،تاريخ 1395/02/29 تا 1395/02/30
  [5] بررسی شاخص های سبک زندگی دردیدگاه محمدباقر علامه مجلسی/ ، دکتر حسن رحیمی(روشن)
نرگس شمس الدینی ،همايش همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی در تایباد تحت حمایت سايت علمي سيويليكا ،تاريخ 1395/03/15 تا 1395/03/15
  [6] تاثیر اندیشه های مانی بر تصوف ایرانی راهم برای ، دکتر حسن رحیمی(روشن)
نرگس شمس الدینی ،همايش همایش سراسری تایباد تحت حمایت سايت علمي سيويليكا ،تاريخ 1395/03/15 تا 1395/03/15
1  
کتاب ها
  [1]ایدئو لوژی اسلامی و سیاست امنیتی ، دکتر حسن رحیمی(روشن) ، انتشارات انتشاراتن دانشگاه بو علی سینا ، سال 1392
  [2]سیاست و دفاع در ایران معاصر ، سال 1395
1