دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مبانی کامپیوتر  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 برنامه سازی پیشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 معماری کامپیوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه سازی سیستم(زبان اسمبلی)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظریه زبان ها و ماشینها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 پایگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 آزمایشگاه سیستم عامل  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شبکه های کامپیوتری  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مبانی برنامه نویسی  3.0 عمومی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی  3.0 عمومی  کارشناسی  بيوتكنولوژي كشاورزي   
 زیست شناسی سلولی و مولکولی  3.0 تخصصی  کارشناسی  بيوتكنولوژي كشاورزي   
 بیوشیمی گیاهی  3.0 تخصصی  کارشناسی  بيوتكنولوژي كشاورزي   
 فارسي1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه (1)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فارسی 2  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه 2  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 رياضيات پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 فيزيك عمومي پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 شيمي عمومي (پيش دانشگاهي)  3.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 شيمي پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش نياز دانشگاه  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 رياضي پيش دانشگاهي  2.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش دانشگاهي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 فيزيك پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 معارف اسلامي 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 معارف اسلامي 2  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق و تربيت اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173