دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر زهرا كلاه چي
 
 zkolahchi@basu.ac.ir

  داود آذري‌ فر
 
 azarifar@basu.ac.ir

 دکتر يوسف‌ آرام‌
 
 youssefaram@gmail.com

 دکتر نرجس آقاجانی
 https://www.researchgate.net/profile/Narjes_Aghajani3
 naghajani@basu.ac.ir

 دکتر محمد آهی
 
 ahi200940@yahoo.com

 دکتر محمدعلي ابوطالبيان
 
 aboutalebian@yahoo.com

  محمود اثني‌ عشري‌
 
 

  مهدي‌ اثني‌ عشري‌
 
 

 دکتر نفيسه اثني عشري
 
 

 دکتر گودرز احمدوند
 
 gahmadvand@basu.ac.ir

 دکتر احمد احمدي‌
 
 ahmadi@basu.ac.ir

 دکتر ابراهيم‌ احمدي‌
 
 eahmadi@basu.ac.ir

 دکتر محمد احمدي صفا
 
 ahmadisafa@gmail.com

 دکتر سميرا اخوان
 
 S.Akhavan@basu.ac.ir

 دکتر جلال‌ ارجمندي‌
 
 j_arjomandi@yahoo.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31