دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 متون نظم 3 قسمت 2 مسعود سعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 3 نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 1 بوستان سعدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 2 غزليات و قصايدسعدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 3 قسمت 1 كليله و دمنه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم3 قسمت2 كليله و دمنه 2+چهارمقاله  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر 1 نظم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر 2 نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون تفسيري فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي 1 نظم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي 2 نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تحقيق و مرجع شناسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 شعر و نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كليات علم اقتصاد  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول سازمان و مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق تجارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني جامعه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 1  4.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 2  4.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 آمار 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آمار 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول حسابداري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173