دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول حسابداري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جغرافياي اقتصادي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادكلان 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پول و بانكداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادبخش عمومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظام اقتصادي صدر اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظامهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجارت بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ماليه بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توسعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 1  3.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 2  3.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادكلان 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كليات اقتصاد پيش نياز دانشگاهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روشهاي مقداري در بازرگاني  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول بازاريابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173