دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تحقيقات بازاريابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 قوانين و مقررات مالياتي در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول حسابرسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت صادرات و واردات  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت خريد سفارشات  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پژوهش عملياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق بيمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول مديريت ريسك  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه اتكائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اشخاص  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اموال 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اموال 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سازمانهاي اقتصادي و بازرگاني بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت پرسنلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق مدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق كار و روابط صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ساختار بازار و كاركرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مالي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سازمان و مديريت صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جامعه شناسي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جغرافياي حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي حمل ونقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد حمل و نقل 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 عمليات بانكي داخلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 عمليات بانكي خارجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي پولي و مالي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173