دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
سيستم هاي خبره3.0نرگس السادات بطحائيان
ذخيره و بازيابي اطلاعات3.0نرگس السادات بطحائيان
سنجش و اندازه گيري2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
سنجش و اندازه گيري2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
برنامه ريزي درسي ابتدائي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آمار مهندسي3.0جواد بهناميان
تحقيق درعمليات 23.0جواد بهناميان
عوامل محيطي و تنش2.0سارا ميرزائي گودرزي
سمينار1.0سارا ميرزائي گودرزي
تغذيه دام تكميلي4.0سارا ميرزائي گودرزي
پايان نامه6.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
آز - معماري كامپيوتر1.0مهدي عباسي
ريز پردازنده 13.0مهدي عباسي
مدار منطقی3.0مهدي عباسي
طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت3.0ميثم ربيعي
طرح ريزي واحدهاي صنعتي3.0ميثم ربيعي
حقوق بين الملل عمومي 12.0ستار عزيزي
پردازش تصاویر دیجیتال3.0مهدي عباسي
آز _ مكانيك سيالات1.0محسن گودرزي
روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (1)3.0محسن گودرزي
علم مواد 3.0حسین باقرپور
شيمي فيزيك 24.0اميرعباس‌ رفعتي‌
ارتعاشات مكانيكي3.0حسنا محمدي منور
خطوط باستاني ايران (1)2.0آرمان بختياري
مبانی کامپیوتر3.0يونس‌ سيفي‌
آماررياضي 14.0رحیم محمودوند
آمار و احتمال 24.0رحیم محمودوند
ماشينهاي كشاورزي4.0حسنا محمدي منور
ماشينهاي برداشت3.0حسین باقرپور
خواص فيزيكي مواد 22.0حمید اصفهانی
برنامه ريزي درسي متوسطه2.0فرهاد سراجی

تابستان سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
كارآموزي2.0جلال سلطاني

پاییز سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مبانی برنامه نویسی3.0نرگس السادات بطحائيان
نظريه زبانها و ماشينها3.0نرگس السادات بطحائيان
الاستيسيته3.0علي‌ علوي‌ نيا
زبان خارجه (1)2.0ميرحسين‌ دزفوليان‌
اقتصاد سنجي عمومي3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد سنجي كاربردي3.0نادر مهرگان‌
فوتبال 22.0حسن رهبان فرد
بدمينتون 12.0حسن رهبان فرد
يادگيري حركتي2.0حسن رهبان فرد
سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني2.0حسن رهبان فرد
متون خارجي تخصصي2.0حسن رهبان فرد
گروههاي متناهي4.0سيدحسن علوي
جبرخطي14.0سيدحسن علوي
جبر 24.0سيدحسن علوي
جبر 14.0سيدحسن علوي
برنامه سازی سیستم(زبان اسمبلی)3.0مهدي عباسي
معماری کامپیوتر3.0مهدي عباسي
ريز پردازنده 23.0مهدي عباسي
آز - مدارهاي منطقي1.0مهدي عباسي
باستانشناسي پيش از تاريخ ايران 2.0عباس‌ مترجم‌
مبانی کامپیوتر3.0مرتضی یاوری
درمانگاه مامائي 11.0مرتضی یاوری
شيمي عمومي 13.0مهدي بيات
شيمي معدني 14.0مهدي بيات
شيمي معدني 24.0مهدي بيات
دینامیک3.0علي‌ علوي‌ نيا
پرورش طيور (1)3.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
مقاومت مصالح 21.0علي‌ علوي‌ نيا
برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 13.0جواد بهناميان
تحقيق درعمليات 13.0جواد بهناميان
كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع2.0جواد بهناميان
تئوري احتمالات و كاربرد آن3.0جواد بهناميان
كنترل پروژه3.0ميثم ربيعي
تئوري احتمالات و كاربرد آن3.0ميثم ربيعي
ارزيابي كار و زمان3.0ميثم ربيعي1   2   3   4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17