دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

تابستان سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
كارآموزي2.0ميثم ربيعي

پاییز سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طرح وآزمايشات كشاورزي 13.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي2.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
عمليات كشاورزي3.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
شيمي فيزيك 13.0اميرعباس‌ رفعتي‌
مبانی کامپیوتر3.0اسماعيل بلالي
مكانيك خاك3.0حسين‌ بانژاد
اقتصاد توسعه3.0ابوالفضل شاه آبادي
تجارت بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
اقتصادكلان 24.0ابوالفضل شاه آبادي
موضوعات انتخابي در اقتصاد 31.0ابوالفضل شاه آبادي
پایگاه داده ها1.0يونس‌ سيفي‌
اصول بهداشت دام3.0علی صادقی نسب
سيگنالها و سيستمها3.0مهدي عباسي
تجزيه و تحليل سيستمها3.0مهدي عباسي
امنيت شبكه3.0مهدي عباسي
جامعه شناسي توسعه2.0اسداله‌ نقدي‌
اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي1.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
كالبدشناسي دام3.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
بيماريهاي طيور1.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
آناتومي و بافت شناسي2.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
شيمي عمومي (پيش دانشگاهي)3.0اميرعباس‌ رفعتي‌
ماشينهاي كشاورزي4.0حسنا محمدي منور
اوستا 1 ونديداد2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (1)2.0آرمان بختياري
زبان سغدي2.0آرمان بختياري
اوستا 3 يشتها (2)2.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني ترفاني2.0آرمان بختياري
برنامه ريزي پويا3.0جواد بهناميان

بهار سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
سيستم هاي خبره3.0نرگس السادات بطحائيان
ذخيره و بازيابي اطلاعات3.0نرگس السادات بطحائيان
سنجش و اندازه گيري2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
سنجش و اندازه گيري2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
برنامه ريزي درسي ابتدائي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آمار مهندسي3.0جواد بهناميان
تحقيق درعمليات 23.0جواد بهناميان
عوامل محيطي و تنش2.0سارا ميرزائي گودرزي
سمينار1.0سارا ميرزائي گودرزي
تغذيه دام تكميلي4.0سارا ميرزائي گودرزي
پايان نامه6.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
آز - معماري كامپيوتر1.0مهدي عباسي
ريز پردازنده 13.0مهدي عباسي
مدار منطقی3.0مهدي عباسي
طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت3.0ميثم ربيعي
طرح ريزي واحدهاي صنعتي3.0ميثم ربيعي
حقوق بين الملل عمومي 12.0ستار عزيزي
پردازش تصاویر دیجیتال3.0مهدي عباسي
آز _ مكانيك سيالات1.0محسن گودرزي
روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (1)3.0محسن گودرزي
علم مواد 3.0حسین باقرپور
شيمي فيزيك 24.0اميرعباس‌ رفعتي‌
ارتعاشات مكانيكي3.0حسنا محمدي منور
خطوط باستاني ايران (1)2.0آرمان بختياري
مبانی کامپیوتر3.0يونس‌ سيفي‌
آماررياضي 14.0رحیم محمودوند
آمار و احتمال 24.0رحیم محمودوند
ماشينهاي كشاورزي4.0حسنا محمدي منور
ماشينهاي برداشت3.0حسین باقرپور
خواص فيزيكي مواد 22.0حمید اصفهانی
برنامه ريزي درسي متوسطه2.0فرهاد سراجی1   2   3   4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18