دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت (ب)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 8 شفعه و وصيت و ارث  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون حقوقي 1 به زبان خارجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون حقوقي 2 زبان خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي كيفري 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي كيفري 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارتحقيقي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارتحقيقي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 جرم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي كودكي و نوجواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سنجش و اندازه گيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
  اصول و فنون مشاوره و راهنمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد و كاربرد مواد آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشها و فنون تدريس - كليات  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول و فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تمرين دبيري1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تمرين دبيري 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني امور مالي و تنظيم بودجه درآموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با مديريت نهادها و سازمانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول حسابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشهاي ارزشيابي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173