دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روابط انساني در سازمانهاي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 نظارت و راهنمائي تعليماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 راهنمائي شغلي و تحصيلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مسائل نوجوانان و جوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش بزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 پروژه تحقيقاتي (سمينار)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارعملي مديريت در آموزشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت كارعملي در سازمانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي درسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ تمدن  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني جامعه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ ادبيات ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ ادبيات جهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني اجتماعي و رواني تعليم و تربيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كليات منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ عمومي فلسفه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با كتب تفسير قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كتابخانه و كتابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مجموعه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آماده سازي و تنظيم مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آماده سازي و تنظيم مواد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173