دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مواد مرجع 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد مرجع 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد سمعي و بصري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد و خدمات كتابخانه براي نوسوادان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 خدمات عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ماشين نويسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ماشين نويسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 1 عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 2 عملي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سميناردربرنامه ريزي درسي و آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني ارتباط انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول طراحي پيامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول عكاسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد برنامه هاي تلويزيوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد مواد آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش با روش مبتني بر سيستم ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد فيلمهاي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي ارتباطي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي ابتدائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سمينار در تكنولوژي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 راديو تلويزيون آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تئوريها و روشهاي كاربرددرسانه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش برنامه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول طراحي نظامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي آموزش عالي وبزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173