دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زيست شناسي (تربيت بدني)  2.0 پایه  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آمادگي جسماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آمادگي جسماني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 دو و ميداني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 دو و ميداني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ژيمناستيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ژيمناستيك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 شنا1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 شنا 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 والبيال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 واليبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بسكتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بسكتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 هندبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 هندبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تنيس روي ميز 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تنيس روي ميز 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بدمينتون 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بدمينتون 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 نجات غريق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كشتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كشتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيوتراپي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حركت درماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 علم تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ورزش تخصصي (اجتماعي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ورزش تخصصي (انفرادي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 وزنه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173