دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آشنائي با اديان بزرگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تفسير 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تفسير 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آيات الاحكام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آيات الاحكام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ فقه و فقها 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ فقه و فقها 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 احاديث فقهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق جزاي خصوصي اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق بين الملل اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آئين دادرسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق جزاي عمومي اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قواعد فقه مدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق خانواده  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كليات حقوق  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 روانشناسي عمومي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روان شناسي عمومي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آمار توصيفي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 فيزيولوژي عمومي (اعصاب و غدد)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 كليات فلسفه  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 مباني جامعه شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي احساس و ادراك  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 متون روانشناسي به زبانهاي خارجي (1)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آمار استنباطي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روش تحقيق در روانشناسي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي فيزيولوژيك  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تجربي  4.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173