دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اختلالات يادگيري (فقط براي شاخه استثنائي و گرايش باليني)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 انسانشناسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي و آموزش كودكان معلول  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 نگرشها و تغيير آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 فلسفه اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مددكاري اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مقدمات رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 سيب شناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 بازپروري معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تفاوتهاي فردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي كودكان تيزهوش و آموزشهاي آن(فقط براي شاخه عمومي و  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي جنائي (فقط براي گرايش باليني و شاخه استثنائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفكر و زبان (فقط براي شاخه استثنائي و گرايش باليني)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 اعتياد (سبب شناسي و درمان آن)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني جامعه شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول علم اقتصاد (1)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول علم اقتصاد (2)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات و کاربرد آن در مديريت  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 آمار و کاربرد آن در مديريت  4.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پژوهش عملياتي (1)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پژوهش عملياتي (2)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پول و ارز بانکداري  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 حقوق بازرگاني  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت توليد  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني سازمان و مديريت  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت  4.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173