دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

تابستان سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
كارآموزي2.0جلال سلطاني

پاییز سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مبانی برنامه نویسی3.0نرگس السادات بطحائيان
نظريه زبانها و ماشينها3.0نرگس السادات بطحائيان
الاستيسيته3.0علي‌ علوي‌ نيا
زبان خارجه (1)2.0ميرحسين‌ دزفوليان‌
اقتصاد سنجي عمومي3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد سنجي كاربردي3.0نادر مهرگان‌
فوتبال 22.0حسن رهبان فرد
بدمينتون 12.0حسن رهبان فرد
يادگيري حركتي2.0حسن رهبان فرد
سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني2.0حسن رهبان فرد
متون خارجي تخصصي2.0حسن رهبان فرد
گروههاي متناهي4.0سيدحسن علوي
جبرخطي14.0سيدحسن علوي
جبر 24.0سيدحسن علوي
جبر 14.0سيدحسن علوي
برنامه سازی سیستم(زبان اسمبلی)3.0مهدي عباسي
معماری کامپیوتر3.0مهدي عباسي
ريز پردازنده 23.0مهدي عباسي
آز - مدارهاي منطقي1.0مهدي عباسي
باستانشناسي پيش از تاريخ ايران 2.0عباس‌ مترجم‌
مبانی کامپیوتر3.0مرتضی یاوری
درمانگاه مامائي 11.0مرتضی یاوری
شيمي عمومي 13.0مهدي بيات
شيمي معدني 14.0مهدي بيات
شيمي معدني 24.0مهدي بيات
دینامیک3.0علي‌ علوي‌ نيا
پرورش طيور (1)3.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
مقاومت مصالح 21.0علي‌ علوي‌ نيا
برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 13.0جواد بهناميان
تحقيق درعمليات 13.0جواد بهناميان
كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع2.0جواد بهناميان
تئوري احتمالات و كاربرد آن3.0جواد بهناميان
كنترل پروژه3.0ميثم ربيعي
تئوري احتمالات و كاربرد آن3.0ميثم ربيعي
ارزيابي كار و زمان3.0ميثم ربيعي

بهار سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
عمليات زراعي4.0حسن‌ باب‌الحوائجي‌
اصول آموزش كشاورزي3.0حشمت اله سعدي
كاربرد راديوايزوتوپها در گياه پزشكي1.0جلال سلطاني
بيماريهاي فيزيولوژيك وانگلهاي گلدار3.0جلال سلطاني
بيماريهاي مهم درختان ميوه3.0جلال سلطاني
بيماري شناسي گياهي3.0جلال سلطاني
عوامل محيطي و تنش2.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
باستانشناسي و هنر عيلام2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
مبانی کامپیوتر3.0حسن رهبان فرد
رشد و تكامل حركتي2.0حسن رهبان فرد
فوتبال 12.0حسن رهبان فرد
بدمينتون 22.0حسن رهبان فرد
مبانی کامپیوتر3.0حسن رهبان فرد
مبانی کامپیوتر3.0قدرت الله‌ نيازي‌
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر4.0مهدي عباسي
فيزيولوژي توليد مثل3.0مرتضی یاوری
اصول جراحي و جراحيهاي مقدماتي2.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
درمانگاه جراحي 11.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
درمانگاه طيور 11.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
بيماريهاي دام و طيور3.0سيدمسعود ذوالحواريه‌
اندازه گيري الكتريكي3.0سيدرضا سبزپوشان‌
ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي2.0فرهاد سراجی1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18