دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شير و فرآوردههاي آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 ميكروبيولوژي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 علم مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 گوسفندداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 گاوداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 مرغداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 جانورشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 تشريح و فيزيولوژي دام  4.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 تلقيح مصنوعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 زراعت نباتات علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 ماشينهاي كشاورزي  4.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 كارورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 روشهاي آبياري  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 عمليات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تكنولوژي موتور  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 شناخت و كاربرد تراكتور  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي تسطيح اراضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي خاك ورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آز علم مواد  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استاتیک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ماشينهاي كاشت و داشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 دینامیک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحی اجزا 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مقاومت مصالح 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه ريخته گري و آهنگري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سرويس تعمير تراكتور و ماشينهاي كشاورزي  4.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173