دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر مجید رسولی
 https://profs.basu.ac.ir/rasouli
 m.rasouli@basu.ac.ir

 دکتر منوچهر رشادي
 
 mnreshadi@gmail.com

 دکتر خسرو رشيد
 http://profs.basu.ac.ir/rashid
 khosrorashid@yahoo.com

 دکتر محمد مهدي‌ رشيدي‌
 https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Mehdi_Rashidi?evhdr_xprf
 mm_rashidi@yahoo.com

 دکتر حميدرضا رشيدي كنعان
 http://profs.basu.ac.ir/rashidykanan/index.php
 h.rashidykanan@basu.ac.ir

 دکتر مصطفی رضایی راد
 
 mostafa_rezaei_rad@yahoo.com

 دکتر يوسف رضايي
 
 yrezaei@basu.ac.ir

  بهرام‌ رضائي‌
 
 b.rezaei@basu.ac.ir

 دکتر فريدون‌ رضائي‌
 
 frezaie@basu.ac.ir

 دکتر هادی رضائی راد
 http://profs.basu.ac.ir/rezaeirad
 H.rezaeirad@Modares.Ac.Ir

 دکتر حسين‌ رضوان‌
 http://hrezvan.googlepages.com/home
 hrezvan@gmail.com

 دکتر احمد رضوانی مفرد
 
 rezvanimofrad@yahoo.com

 دکتر اميرعباس‌ رفعتي‌
 
 aa_rafati@basu.ac.ir

 دکتر بهروز رفيعي‌
 http://profs.basu.ac.ir/rafiei
 b_rafiei@basu.ac.ir

 دکتر عباس رمضانی
 
 ramezani.as@gmail.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31