دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر مسعود رنجبر
 
 

 دکتر حسن رهبان فرد
 http://profs.basu.ac.ir/hasrohban
 hrohbanfard@yahoo.com

 دکتر معصومه‌ ريعان‌
 
 masoumehrayaan@yahoo.com

 دکتر داود رئوفي‌
 
 d_raoufi@yahoo.com

 دکتر ميترا رئيسي‌ دهكردي‌
 
 m.raissi@basu.ac.ir

 دکتر خليل زابلي
 
 khzaboli@gmail.com

 دکتر حميد زارع‌ابيانه‌
 
 zare@basu.ac.ir

  حسينعلي‌ زارعي‌
 
 zareih@basu.ac.ir

 دکتر محمدابراهيم‌ زارعي‌
 
 mohamadezarei@yahoo.com

  کریم زارعی
 
 kzarei54@gmail.com

 دکتر عباس زارعي مهرورز
 
 mehrvarz@basu.ac.ir

 دکتر حسن زختاره
 https://profs.basu.ac.ir/zokhtareh/
 H.zokhtareh@basu.ac.ir

 دکتر شهرام زرنشان
 
 sh.zarneshan@basu.ac.ir

 دکتر میثم زرین فر
 
 zarinfar@basu.ac.ir

  سعيده‌ زريوني‌
 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31