دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آفات مهم گياهان جاليزي , سبزي و زينتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي مهم گياهان جاليزي ,سبزي و زينتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي فيزيولوژيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصول رده بندي حشرات  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 نرم تنان و مهره داران زيان آور كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بند پايان زيان آور انسان و دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 حشرات گرده افشان و زنبور عسل  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفات گياهان جنگلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي گياهي جنگلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 كاربرد راديوايزوتوپها در گياه پزشكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اقتصاد ومديريت کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصلاح دام 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصلاح دام 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصول بهداشت دام  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بررسي مسائل دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيماريهاي دام و طيور  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش اسب  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش زنبورعسل  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش زنبورعسل تكميلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش طيور  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گاوشيري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گاوميش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش ماهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گوسفند و بز  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تشريح و فيزيولوژي دام  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تكنولوژي پشم و پوست  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173