دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1390
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مباني نظري معماري2.0سعيد علي تاجر
اقتصاد خرد ميانه 13.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
معماري كامپيوتر3.0حسن‌ ختن‌ لو
پردازش تصاویر دیجیتال3.0حسن‌ ختن‌ لو
طراحي معماري (2)4.0سعيد علي تاجر
آبشناسي كاربردي2.0سيد داود محمدي
باستانشناسي اشکاني2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
اصلاح درختان ميوه3.0احمد ارشادي
آشنايي با دامپروري ايران2.0سارا ميرزائي گودرزي
دامپروري عمومي3.0سارا ميرزائي گودرزي
پرورش طيور (1)3.0سارا ميرزائي گودرزي
فيريولوژي پارازينيسم در بيماريهاي گياهي3.0جلال سلطاني
اقتصاد منطقه اي2.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
جغرافياي تاريخي ايران2.0سید فضل اله میردهقان اشکذری

بهار سال 1390
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
عناصر و جرئيات ساختماني 22.0محمد رضا عراقچيان‌
طراحي فني ساختمان4.0محمد رضا عراقچيان‌
شناخت مواد و مصالح2.0محمد رضا عراقچيان‌
تنظيم شرايط محيطي 22.0محمد رضا عراقچيان‌
خوردگي و اكسيداسيون3.0آرش فتاح الحسيني
مواد پيشرفته2.0آرش فتاح الحسيني
مدار منطقی3.0حاتم عبدلی
اصول ميكروكامپيوترها3.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه معماری1.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه ریز پردازنده1.0حاتم عبدلی
اقتصاد خرد ميانه 23.0محمد مولائي‌
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام3.0محمد مولائي‌
اقتصاد خرد4.0محمد مولائي‌
شناسایی آماری الگو3.0حسن‌ ختن‌ لو
اقتصاد مديريت3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
پول و بانكداري3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
موضوعات انتخابي در اقتصاد 31.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
اقتصاد كلان ميانه 13.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
اقتصاد خرد4.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
زبان تخصصي3.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
مباني برنامه ريزي آموزشي2.0سعيد کريمي
تفسير موضوعي قرآن 2.0حسینعلی تركماني‌
ساختمان داده ها3.0نرگس السادات بطحائيان
ميكروبيولوژي عمومي3.0جلال سلطاني
ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي2.0عبدالكريم‌ چهرگاني‌ راد
شيمي معدني 24.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
كاربرد گروپ تئوري در شيمي3.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
زبان تخصصي شيمي2.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
زبان تخصصي شيمي2.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
اقتصاد كلان ميانه 13.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
باستانشناسي آغاز شهرنشيني2.0عباس‌ مترجم‌
برنامه ريزي توليد3.0جواد بهناميان
كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع2.0جواد بهناميان
برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 23.0جواد بهناميان
آمار و احتمالات مهندسي3.0جواد بهناميان

تابستان سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مقدمات مديريت آموزشي2.0فخرالسادات نصیری1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18