دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1390
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
عناصر و جرئيات ساختماني 22.0محمد رضا عراقچيان‌
طراحي فني ساختمان4.0محمد رضا عراقچيان‌
شناخت مواد و مصالح2.0محمد رضا عراقچيان‌
تنظيم شرايط محيطي 22.0محمد رضا عراقچيان‌
خوردگي و اكسيداسيون3.0آرش فتاح الحسيني
مواد پيشرفته2.0آرش فتاح الحسيني
مدار منطقی3.0حاتم عبدلی
اصول ميكروكامپيوترها3.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه معماری1.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه ریز پردازنده1.0حاتم عبدلی
اقتصاد خرد ميانه 23.0محمد مولائي‌
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام3.0محمد مولائي‌
اقتصاد خرد4.0محمد مولائي‌
شناسایی آماری الگو3.0حسن‌ ختن‌ لو
اقتصاد مديريت3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
پول و بانكداري3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
موضوعات انتخابي در اقتصاد 31.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
اقتصاد كلان ميانه 13.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
اقتصاد خرد4.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
زبان تخصصي3.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
مباني برنامه ريزي آموزشي2.0سعيد کريمي
تفسير موضوعي قرآن 2.0حسینعلی تركماني‌
ساختمان داده ها3.0نرگس السادات بطحائيان
ميكروبيولوژي عمومي3.0جلال سلطاني
ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي2.0عبدالكريم‌ چهرگاني‌ راد
شيمي معدني 24.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
كاربرد گروپ تئوري در شيمي3.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
زبان تخصصي شيمي2.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
زبان تخصصي شيمي2.0صادق‌ صالح‌ زاده‌
اقتصاد كلان ميانه 13.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
باستانشناسي آغاز شهرنشيني2.0عباس‌ مترجم‌
برنامه ريزي توليد3.0جواد بهناميان
كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع2.0جواد بهناميان
برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 23.0جواد بهناميان
آمار و احتمالات مهندسي3.0جواد بهناميان

تابستان سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مقدمات مديريت آموزشي2.0فخرالسادات نصیری

پاییز سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طراحي معماري (4)4.0محمد رضا عراقچيان‌
تنظيم شرايط محيطي 12.0محمد رضا عراقچيان‌
رفتار مکانيکي مواد3.0امیر حسین محمودی
مقاومت مصالح 13.0امیر حسین محمودی
مقاومت مصالح 21.0امیر حسین محمودی
زبان اوستايي2.0آرمان بختياري
اوستا 2 يشتها(1)2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (2)2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه كتيبه اي2.0آرمان بختياري
پردازش تكاملي3.0حسن‌ ختن‌ لو
طراحي اجزاء (2)3.0رضا اميري چايجان
ترموديناميك (1)3.0رضا اميري چايجان
آز - ريز پردازنده 11.0حاتم عبدلی
آز - مدارهاي منطقي1.0حاتم عبدلی
اصول ميكروكامپيوترها3.0حاتم عبدلی
اقتصاد سنجي4.0نادر مهرگان‌
آز شبكه هاي كامپيوتري1.0حاتم عبدلی
كارعملي مديريت در آموزشگاه2.0فخرالسادات نصیری
مباني ارتباط انساني2.0فخرالسادات نصیری
متون زبان خارجه در مديريت آموزشي2.0فخرالسادات نصیری
برنامه ريزي درسي ابتدائي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش و پرورش تطبيقي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آمار و کاربرد آن در مديريت4.0روح الله سهرابي
مديريت توليد3.0روح الله سهرابي
درمانگاه دروني 13.0علي‌اصغر بهاري‌
بيماريهاي دروني دام2.0علي‌اصغر بهاري‌
متالوژي سطوح و پوششها3.0آرش فتاح الحسيني
آلياژهاي غير آهني2.0آرش فتاح الحسيني
اقتصاد بخش عمومي 23.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
استاتيك3.0سعید گوهری
بيماريهاي درختان جنگلي وچوب3.0جلال سلطاني
آموزش با روش مبتني بر سيستم ها2.0فرهاد سراجی
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي2.0فرهاد سراجی1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17