دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارگاه جوشكاري و ورقكاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي تخصصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رسم فني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رياضيات 2  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك الكتريسته و مغناطيس  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 زراعت عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 خاكشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مقدمات ترويج وآموزش كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مساحي و نقشه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 عمليات كارگاهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 اصول پرورش طيور  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول پرورش گاو  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول پرورش گوسفند  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تغذيه دام و طيور  2.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول كالبدگشائي و نمونه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول جراحي و جراحيهاي مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي و بيماريهاي انگلي دام  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بهداشت و بازرسي گوشت  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بهداشت مواد غذائي با منشا دامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي دروني دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي طيور  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول معاينه دام و تزريقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي مشترك انسان و دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 داروشناسي- فارماكولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه جراحي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه دروني 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه طيور 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173