دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر علي اصغر ساكي
 
 dralisaki@yahoo.com

 دکتر حسن ساري خاني
 
 sarikhani@basu.ac.ir

 دکتر عباسعلي ساري
 
 

 دکتر فرزانه ساکی
 
 f_saki@ut.ac.ir

  حجت اله سامع
 
 

  كريم‌ سامعي‌
 
 

 دکتر محمداسماعيل سامعي
 www.samei.info
 mesamei@basu.ac.ir

  حبيب‌اله‌ سايه‌وند
 
 

  قاسم سبحاني فخر
 
 

  سيدرضا سبزپوشان‌
 
 rsabzposhan@basu.ac.ir

 دکتر علي ‌اكبر سبزي‌ پرور
 http://www.researchgate.net/profile/Ali_Akbar_Sabziparvar
 sabziparvar@yahoo.co.uk

 دکتر علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
 http://profs.basu.ac.ir/sepahigero
 sepahi@basu.ac.ir

 دکتر حميد سپهردوست‌
 
 hamidbasu1340@gmail.com

 دکتر علي‌ سپهري‌
 
 sepehri110@yahoo.com

  دکتر حسن سجادزاده
 
 H.SAJADZADEH@GMAIL.COM


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30