دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 جنين شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ساخت ابزار وآلات زنبورداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ساختمانها و تاسيسات دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 سمينار  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 شناخت گوشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 صنايع لبنيات  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي توليد مثل  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ماشينهاي ويژه دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 مديريت واحدهاي دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصول ژنتيك دام و طيور  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تشريح و فيزيولوژي دام  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 زراعت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي توليد مثل  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 طرح آزمايش هاي دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصلاح دام  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيماريهاي دام و طيور  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصول تغذيه و دام  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصول تغذيه دام  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 خوراک و خوراک دادن  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 جيره نويسي دام  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بهداشت دام و طيور  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيماريهاي دام و طيور  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصول ژنتيک دام و طيور  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش آبزيان (ماهي و ميگو )  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گاو شيري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش طيور (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گوسفند  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش بز  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 رفتار شناسي حيوانات اهلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 عوامل محيطي و تنش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173