دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 پرورش زنبور عسل  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 آشنايي با دامپروري ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فرآوري توليدات دام وطيور  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 کار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 کشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه گاو شيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش گوساله و تليسه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش دامهاي گوشتي و پروار بندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصلاح دام کاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه نشخوار کنندگان کوچک  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تکنيک هاي توليد مثلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش اسب و شتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 طراحي ساختمانها و تاسيسات دامداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تکنولوژي الياف دامي و پوست  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 دام و مرتع  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اکولوژي مرتع و نباتات علوفه اي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 رياضيات عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 شيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 گياهشناسي كشاورزي  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آمارو احتمالات  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 اصول اقتصاد  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 معادلات ديفرانسيل  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 برنامه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك (1)  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آزمايشگاه فيزيك (1)  1.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك (2)  2.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آزمايشگاه فيزيك (2)  1.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 اصول طراحي اجزاء ماشين  4.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173